Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 69 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 69. Τρόφιμα: Παντοπωλείο

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Grocery store
Παντοπωλείο
The grocery store is open
Το παντοπωλείο είναι ανοικτό
Closed
Κλειστό
Shopping cart
Καλάθι αγορών
Basket
Καλάθι
Do you have rice?
Έχετε ρύζι;
Buy
Αγορά
Pay
Πληρωμή
In what aisle?
Σε ποιο διάδρομο;
Butcher shop
Κρεοπωλείο
Bakery
Φούρνος
Where is the water?
Πού είναι το νερό;
Cook
Μαγειρεύω
Have dinner with the family
Έχετε δείπνο με την οικογένεια
I am hungry
Είμαι πεινασμένος
Set the table
Φτιάχνω το τραπέζι