Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 69 Τρόφιμα: Παντοπωλείο

Λεξιλόγιο

Παντοπωλείο
Grocery store
Το παντοπωλείο είναι ανοικτό
The grocery store is open
Κλειστό
Closed
Καλάθι αγορών
Shopping cart
Καλάθι
Basket
Έχετε ρύζι;
Do you have rice?
Αγορά
Buy
Πληρωμή
Pay
Σε ποιο διάδρομο;
In what aisle?
Κρεοπωλείο
Butcher shop
Φούρνος
Bakery
Μαγειρεύω
Cook
Πού είναι το νερό;
Where is the water?
Έχετε δείπνο με την οικογένεια
Have dinner with the family
Είμαι πεινασμένος
I am hungry
Φτιάχνω το τραπέζι
Set the table

Περισσότερα μαθήματα Αγγλικών