Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 68 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 68. Εστιατόριο: Πληρωμή

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Eat
Φάε
Drink
Πιες
Can I speak with the manager?
Μπορώ να μιλήσω με τον υπεύθυνο;
What is this?
Τι είναι αυτό;
Bill
Λογαριασμός
Tip
Φιλοδώρημα
Can I pay with a credit card?
Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα;
How much do I owe you?
Πόσο σας χρωστάω;
The bill, please
Το λογαριασμό, παρακαλώ
Do you have another credit card?
Έχετε άλλη πιστωτική κάρτα;
I need a receipt
Χρειάζομαι απόδειξη
Where is the bathroom?
Πού είναι η τουαλέτα;
Exit
Έξοδος
Entrance
Είσοδος
Thank you for the good service
Σας ευχαριστώ για την καλή εξυπηρέτηση