Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 54 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 54. Γύρω από την πόλη: Στο μπαρ

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Can I buy you a drink?
Μπορώ να σε κεράσω ένα ποτό;
Is there an admission charge?
Έχει εισιτήριο εισόδου;
A beer, please
Μια μπύρα, παρακαλώ
I would like a glass of red wine
Θα ήθελα ένα ποτήρι κόκκινο κρασί
What type of beer?
Τι είδους μπύρα;
White wine
Λευκό κρασί
I need a drink
Χρειάζομαι ένα ποτό
Would you like to dance?
Θα θέλατε να χορέψουμε;
Yes, I want to dance
Ναι, θέλω να χορέψουμε
I don’t want to dance
Δεν θέλω να χορέψουμε
I am worried
Ανησυχώ
I can’t find my dad
Δεν μπορώ να βρω τον πατέρα μου
I am lost
Είμαι χαμένος
Please wait for me
Παρακαλώ περιμένετέ με
I need the police
Χρειάζομαι την αστυνομία