Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 53 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 53. Γύρω από την πόλη: Στο δρόμο

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Street
Οδός
Intersection
Διατομή
Traffic sign
Τροχαίο σήμα
Corner
Γωνία
Streetlight
Κολώνα φωτισμού
Traffic light
Φανάρι
Pedestrian
Πεζός
Avenue
Λεωφόρος
Crosswalk
Διάβαση πεζών
Sidewalk
Πεζοδρόμιο
Toilets
Τουαλέτες
Bathroom
Τουαλέτα