Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 52 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 52. Γύρω από την πόλη: Πού είναι;

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Where is the bus stop?
Πού είναι η στάση του λεωφορείου;
What is the next stop?
Ποια είναι η επόμενη στάση;
Is this my stop?
Είναι αυτή η στάση μου;
Excuse me, I need to get off here
Με συγχωρείτε, εγώ πρέπει να κατεβώ εδώ
Where is the museum?
Πού είναι το μουσείο;
Public telephone
Δημόσιο τηλέφωνο
Is there a phone directory?
Υπάρχει τηλεφωνικός κατάλογος;
Do you sell magazines in English?
Πουλάτε περιοδικά στα αγγλικά;
What time does the movie start?
Τι ώρα αρχίζει η ταινία;
I would like four tickets please
Θα ήθελα τέσσερα εισιτήρια παρακαλώ
Is the movie in English?
Είναι στα Αγγλικά η ταινία;
Popcorn
Ποπ κορν
Where can I find a pharmacy?
Πού μπορώ να βρω ένα φαρμακείο;
Downtown
Κέντρο