Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 50 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 50. Ξενοδοχείο: Εκφράσεις έκτακτης ανάγκης

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Look
Κοιτάξτε
Listen
Ακούω
Watch out
Προσέχω
Fire
Φωτιά
Get out of here
Φύγε από εδώ
Help
Βοήθεια
Help me
Βοηθήστε με
Hurry
Βιασύνη
Stop
Σταματήστε
Police
Αστυνομία
It is an emergency
Πρόκειται για μια έκτακτη ανάγκη