Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 41 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 41. Ταξίδια: Στο αεροπλάνο

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Luggage compartment
Χώρος αποσκευών
Tray table
Δίσκος τραπέζι
Aisle
Διάδρομος
Row
Σειρά
Seat
Κάθισμα
Pillow
Μαξιλάρι
Headphones
Ακουστικά
Seatbelt
Ζώνη ασφαλείας
Altitude
Υψόμετρο
Emergency exit
Έξοδος κινδύνου
Life vest
Σωσίβιο
Wing
Πτέρυγα
Tail
Ουρά