Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 35 Opposites: Παλιά / νέα

Λεξιλόγιο

Παλαιός
Old
Νέος
New
Τραχύς
Rough
Ομαλή
Smooth
Χοντρό
Thick
Λεπτός
Thin
Κρύο (καιρικές συνθήκες)
Cold (weather)
Ζέστη (καιρικές συνθήκες)
Hot (weather)
Όλα
All
Κανένας
None
Προτού
Before
Μετά
After

Περισσότερα μαθήματα Αγγλικών