Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 34 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 34. Opposites: Περισσότερα / λιγότερο

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

More
Περισσότερο
Less
Μείον
Correct
Διορθώστε
Incorrect
Ανακριβής
Happy
Ευτυχισμένος
Sad
Λυπημένος
Clean
Καθαρίζω
Dirty
Βρώμικος
Alive
Ζωντανός
Dead
Νεκρός
Late
Αργά
Early
Νωρίς