Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 33 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 33. Opposites: Αργή / γρήγορη

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Slow
Αργά
Fast
Γρήγορα
Empty
Αδειάστε
Full
Γεμάτος
Pretty
Όμορφος
Ugly
Άσχημος
Noisy
Θορυβώδης
Quiet
Ήσυχα
Strong
Ισχυρός
Weak
Αδύνατος
Truth
Αλήθεια
Lie
Ψέμα
Hard
Σκληρά
Soft
Μαλακός