Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 32 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 32. Opposites: Κρύο / ζεστό

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Cold
Κρύο
Hot
Καυτό
Light
Φως
Dark
Σκοτάδι
Bad
Κακός
Good
Καλός
Alone
Μόνος
Together
Μαζί
Wet
Υγρός
Dry
Στεγνώστε
With
Με
Without
Χωρίς