Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 30 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 30. Opposites: Μεγάλο / μικρό

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Big
Μεγάλος
Small
Μικρός
Tall
Ψηλός
Short
Κοντός
Young
Νέος
Old
Γέρος
Skinny
Κοκαλιάρης
Fat
Χοντρός
Up
Πάνω
Down
Κάτω
Question
Ερώτηση
Answer
Απάντηση