Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 28 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 28. Ώρα: Ραντεβού

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

What day?
Τι μέρα;
What month?
Τι μήνα;
When?
Πότε;
When is your appointment?
Πότε είναι το ραντεβού σας;
Wake me up at 8
Ξύπνα με στις 8
Can we talk about it tomorrow?
Μπορούμε να μιλήσουμε γι 'αυτό αύριο;
Afterward
Κατόπιν
Always
Πάντοτε
Before
Προτού
Early
Νωρίς
Later
Αργότερα
Many times
Πολλές φορές
Never
Ποτέ
Now
Τώρα
Once
Μια φορά
Sometimes
Μερικές φορές
Soon
Σύντομα