Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 28 Ώρα: Ραντεβού

Λεξιλόγιο

Τι μέρα;
What day?
Τι μήνα;
What month?
Πότε;
When?
Πότε είναι το ραντεβού σας;
When is your appointment?
Κατόπιν
Afterward
Ξύπνα με στις 8
Wake me up at 8
Μπορούμε να μιλήσουμε γι 'αυτό αύριο;
Can we talk about it tomorrow?
Πάντοτε
Always
Προτού
Before
Νωρίς
Early
Αργότερα
Later
Πολλές φορές
Many times
Ποτέ
Never
Τώρα
Now
Μια φορά
Once
Μερικές φορές
Sometimes
Σύντομα
Soon