Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 24 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 24. Ώρα: Ημέρες της εβδομάδας

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

For how long?
Για πόσο χρονικό διάστημα;
The days of the week
Οι ημέρες της εβδομάδας
Monday
Δευτέρα
Tuesday
Τρίτη
Wednesday
Τετάρτη
Thursday
Πέμπτη
Friday
Παρασκευή
Saturday
Σάββατο
Sunday
Κυριακή
Yesterday
Χτες
Today
Σήμερα
Tomorrow
Αύριο