Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 21 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 21. Άνθρωποι: Σχέσεις οικογένειας

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Stepmother
Μητριά
Stepfather
Πατριός
Stepsister
Ετεροθαλής αδελφή
Stepbrother
Ετεροθαλής αδελφός
Father-in-law
Πεθερός
Mother-in-law
Πεθερά
Brother-in-law
Κουνιάδος
Sister-in-law
Κουνιάδα
Who is she?
Ποια είναι αυτή;
Is this your mother?
Είναι αυτή η μητέρα σας;
Who is your father?
Ποιος είναι ο πατέρας σου;
Are you related?
Είστε συγγενείς;
How old are you?
Πόσο χρονών είσαι;
How old is your sister?
Πόσο χρονών είναι η αδερφή σου;