Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 17 Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα

Λεξιλόγιο

Μπροστά
Straight ahead
Στο πίσω
In the back
Εις το εμπρόσθιο
To the front
Μέσα
Inside
Έξω
Outside
Εδώ
Here
Εκεί
There
Κατά μήκος του τοιχώματος
Along the wall
Κοντά
Near
Γύρω από τη γωνία
Around the corner
Μακριά
Far
Στο γραφείο
At the desk
Στη γραμμή
In the line
Κάτω πάτωμα
Downstairs
Επάνω
Upstairs
Πιο κάτω στο διάδρομο
Down the hall