Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 16 Οδηγίες: Έλα εδώ

Λεξιλόγιο

Μια στιγμή
Just a moment
Περιμένετε εδώ
Wait here
Ακολουθήστε με
Follow me
Θα σας βοηθήσει
She will help you
Περάστε μέσα
Come in
Κάτσε κάτω
Sit down
Έλα εδώ
Come here
Δείξε μου
Show me