Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 15 Αριθμοί: 1000 από 10.000

Λεξιλόγιο

Χίλια
One-thousand
Δύο χιλιάδες
Two-thousand
Τρεις χιλιάδες
Three-thousand
Τέσσερις χιλιάδες
Four-thousand
Πέντε χιλιάδες
Five-thousand
Έξι χιλιάδες
Six-thousand
Επτά χιλιάδες
Seven-thousand
Οκτώ χιλιάδες
Eight-thousand
Εννιά χιλιάδες
Nine-thousand
Δέκα χιλιάδες
Ten-thousand