Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 15 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 15. Αριθμοί: 1000 από 10.000

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

One-thousand
Χίλια
Two-thousand
Δύο χιλιάδες
Three-thousand
Τρεις χιλιάδες
Four-thousand
Τέσσερις χιλιάδες
Five-thousand
Πέντε χιλιάδες
Six-thousand
Έξι χιλιάδες
Seven-thousand
Επτά χιλιάδες
Eight-thousand
Οκτώ χιλιάδες
Nine-thousand
Εννιά χιλιάδες
Ten-thousand
Δέκα χιλιάδες