Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 14 Αριθμοί: 100 έως το 1000

Λεξιλόγιο

Εκατό
One-hundred
Διακόσια
Two-hundred
Τριακόσια
Three-hundred
Τετατροκόσια
Four-hundred
Πεντακόσια
Five-hundred
Εξακόσια
Six-hundred
Επτακόσια
Seven-hundred
Οκτακόσια
Eight-hundred
Εννιακόσια
Nine-hundred
Χίλια
One-thousand