Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 12 Αριθμοί: 21 έως 30

Λεξιλόγιο

Εικοσιένα
Twenty-one
Εικοσιδύο
Twenty-two
Εικοσιτρία
Twenty-three
Εικοσιτέσσερα
Twenty-four
Εικοσιπέντε
Twenty-five
Εικοσιέξι
Twenty-six
Εικοσιεπτά
Twenty-seven
Εικοσιοκτώ
Twenty-eight
Εικοσιεννέα
Twenty-nine
Τριάντα
Thirty