Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 12 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 12. Αριθμοί: 21 έως 30

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Twenty-one
Εικοσιένα
Twenty-two
Εικοσιδύο
Twenty-three
Εικοσιτρία
Twenty-four
Εικοσιτέσσερα
Twenty-five
Εικοσιπέντε
Twenty-six
Εικοσιέξι
Twenty-seven
Εικοσιεπτά
Twenty-eight
Εικοσιοκτώ
Twenty-nine
Εικοσιεννέα
Thirty
Τριάντα