Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 11 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 11. Αριθμοί: 11 έως 20

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Eleven
Έντεκα
Twelve
Δώδεκα
Thirteen
Δεκατρία
Fourteen
Δεκατέσσερα
Fifteen
Δεκαπέντε
Sixteen
Δεκαέξι
Seventeen
Δεκαεπτά
Eighteen
Δεκαοκτώ
Nineteen
Δεκαεννέα
Twenty
Είκοσι