Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 11 Αριθμοί: 11 έως 20

Λεξιλόγιο

Έντεκα
Eleven
Δώδεκα
Twelve
Δεκατρία
Thirteen
Δεκατέσσερα
Fourteen
Δεκαπέντε
Fifteen
Δεκαέξι
Sixteen
Δεκαεπτά
Seventeen
Δεκαοκτώ
Eighteen
Δεκαεννέα
Nineteen
Είκοσι
Twenty