Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 10 Αριθμοί: 0 έως 10

Λεξιλόγιο

Αριθμοί
Numbers
Ένα
One
Δύο
Two
Τρία
Three
Τέσσερα
Four
Πέντε
Five
Έξι
Six
Επτά
Seven
Οκτώ
Eight
Εννιά
Nine
Δέκα
Ten