Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 10 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 10. Αριθμοί: 0 έως 10

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Numbers
Αριθμοί
One
Ένα
Two
Δύο
Three
Τρία
Four
Τέσσερα
Five
Πέντε
Six
Έξι
Seven
Επτά
Eight
Οκτώ
Nine
Εννιά
Ten
Δέκα