Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 9 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 9. Έναρξη: Εκφράσεις

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

By the way
Παρεμπιπτόντως
At least
Τουλάχιστον
Finally
Τελικά
However
Ωστόσο
Therefore
Ως εκ τούτου
Don't worry
Μην ανησυχείτε
That depends
Αυτό εξαρτάται
I am sorry
Λυπάμαι
Right now
Αυτή τη στιγμή
I don’t know
Δεν ξέρω
Like this
Όπως αυτό