Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 9 Έναρξη: Εκφράσεις

Λεξιλόγιο

Παρεμπιπτόντως
By the way
Τουλάχιστον
At least
Τελικά
Finally
Ωστόσο
However
Ως εκ τούτου
Therefore
Μην ανησυχείτε
Don't worry
Αυτό εξαρτάται
That depends
Λυπάμαι
I am sorry
Αυτή τη στιγμή
Right now
Δεν ξέρω
I don’t know
Όπως αυτό
Like this