Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 8 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 8. Έναρξη: Για παράδειγμα,

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Of
Του
For
Για
Of the
Του
If
Αν
Since
Από
Although
Αν και
Our
Μας
Between
Μεταξύ
Maybe
Ίσως
On
Επί
For example
Για παράδειγμα