Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 6 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 6. Έναρξη: Σύντομες ερωτήσεις

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

When?
Πότε;
Where?
Πού;
Which?
Ποια;
Who?
Ποιος;
Whose?
Ποιανού
Why?
Γιατί;
What?
Τι;
How?
Πώς;
How long?
Πόσο καιρό;
How much?
Πόσο;
Do you have?
Μήπως έχετε;
To whom?
Σε ποιον;
With what?
Με τι;