Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 5 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 5. Έναρξη: Αντωνυμίες

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

I
Εγώ
You (informal)
Εσύ
You (formal)
Εσείς
He
Αυτός
She
Αυτή
We
Εμείς
You (plural)
Εσείς
They
Αυτοί
My
Μου
Your
Σας
His
Του
Her
Αυτήν
This
Αυτό
That
Ότι
These
Αυτοί
Those
Εκείνοι