Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 3 Έναρξη: Μίλα πιο αργά

Λεξιλόγιο

Μιλάτε αργά
Speak slowly
Δεν καταλαβαίνω
I don't understand
Καταλαβαίνετε;
Do you understand?
Βεβαίως
Sure
Επαναλάβετε, παρακαλώ
Repeat, please
Πάλι
Again
Λέξη προς λέξη
Word by word
Αργά
Slowly
Πώς μπορείτε να πείτε;
How do you say?
Τι σημαίνει αυτό;
What does it mean?
Τι είπες;
What did you say?
Έχετε μια ερώτηση;
Do you have a question?