Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 2 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 2. Έναρξη: Μιλάω λίγο

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Do you speak English?
Μιλάτε αγγλικά;
Yes, a little
Ναι, λίγο
Yes
Ναί
No
Όχι
Nice to meet you
Χαίρω πολύ
Nice to see you
Χαίρομαι που σε βλέπω
Mr.
Κος
Mrs.
Κυρία
Miss
Κα