Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 108 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 108. Υπολογιστής: Όροι Email

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

A capo automatico
Αναδίπλωση λέξεων
Cyberspazio
Κυβερνοχώρος
Indirizzo email
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Rubrica
Το βιβλίο διευθύνσεων
Destinatario
Παραλήπτης
Spam
Ανεπιθύματα e-mail
Rispondi a tutti
Απάντηση σε όλους
Allegati
Συνημμένα αρχεία
Allegare
Επισυνάψτε
Intestazione del messaggio
Επικεφαλίδες μηνυμάτων
Oggetto
Θέμα