Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 107 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 107. Υπολογιστής: Μέρη

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Tastiera
Πληκτρολόγιο
Pulsante
Κουμπί
Computer portatile
Φορητός υπολογιστής
Modem
Μόντεμ
Pulsante del mouse
Πλήκτρο του ποντικιού
Tappetino per il mouse
Μαξιλαράκι για το ποντίκι
Mouse
Ποντίκι
Database
Βάση δεδομένων
Clipboard
Πρόχειρο