Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 106 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 106. Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Neretto
Έντονο (κείμενο)
Modello
Περίγραμμα
Preferiti
Προτιμήσεις
Seleziona la casella
Επιλέξτε το πλαίσιο
Trasferimento file
Η μεταφορά αρχείων
Connessione
Συνδεθείτε
Parola chiave
Λέξη-κλειδί για
Nome utente
Όνομα χρήστη
Password
Κωδικός
Firma digitale
Ψηφιακή υπογραφή
Pubblico dominio
Δημόσιος τομέας
Larghezza di banda
Εύρος ζώνης
Banner
Πανό
Icona
Εικονίδιο
Domande frequenti
Συχνές ερωτήσεις