Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 106 Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

Λεξιλόγιο

Έντονο (κείμενο)
Neretto
Περίγραμμα
Modello
Προτιμήσεις
Preferiti
Επιλέξτε το πλαίσιο
Seleziona la casella
Η μεταφορά αρχείων
Trasferimento file
Συνδεθείτε
Connessione
Λέξη-κλειδί για
Parola chiave
Όνομα χρήστη
Nome utente
Κωδικός
Password
Ψηφιακή υπογραφή
Firma digitale
Δημόσιος τομέας
Pubblico dominio
Εύρος ζώνης
Larghezza di banda
Πανό
Banner
Εικονίδιο
Icona
Συχνές ερωτήσεις
Domande frequenti