Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 105 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 105. Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Indietro
Πίσω
Avanti
Προς τα εμπρός
Salva
Αποθήκευση
Navigare
Σερφάρετε
Scaricare
Λήψη
Eseguire
Εκτελέστε
Cliccare
Κλικ
Trascinare
Σύρετε
Rilasciare
Πτώση
Aggiornato
Ενημέρωση
Aggiornare
Ενημέρωση
Menu a tendina
Πτυσσόμενο μενού
Stop
Σταματήστε