Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 105 Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

Λεξιλόγιο

Πίσω
Indietro
Προς τα εμπρός
Avanti
Αποθήκευση
Salva
Σερφάρετε
Navigare
Λήψη
Scaricare
Εκτελέστε
Eseguire
Κλικ
Cliccare
Σύρετε
Trascinare
Πτώση
Rilasciare
Ενημέρωση
Aggiornato
Ενημέρωση
Aggiornare
Πτυσσόμενο μενού
Menu a tendina
Σταματήστε
Stop