Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 104 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 104. Απασχόληση: Surfing στο διαδίκτυο

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Homepage
Αρχική Σελίδα
Caricare
Ανέβασε
Scegliere
Επιλέξτε
Cartella
Ντοσιέ
Barra strumenti
Γραμμή εργαλείων
Torna indietro
Πάω πίσω
Chiocciola
Στο (@)
Barretta obliqua
Πλάγια γραμμή (/)
Due punti
Άνω και κάτω τελεία (:)