Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 103 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 103. Απασχόληση: Χρήση του Διαδικτύου

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Internet
Διαδίκτυο
Link
Σύνδεσμος
Hyperlink
Υπερ-σύνδεσμος
Gestore di servizi Internet
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
Rete
Δίκτυο
Sito Web
Ιστότοπος
Pagina Web
Ιστοσελίδα
Indirizzo Web
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
Sito web sicuro
Ασφαλή ιστοσελίδα
Browser
Πρόγραμμα περιήγησης
Motore di ricerca
Μηχανή αναζήτησης
Server sicuro
Ασφαλής διακομιστής