Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 103 Απασχόληση: Χρήση του Διαδικτύου

Λεξιλόγιο

Διαδίκτυο
Internet
Σύνδεσμος
Link
Υπερ-σύνδεσμος
Hyperlink
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
Gestore di servizi Internet
Δίκτυο
Rete
Ιστότοπος
Sito Web
Ιστοσελίδα
Pagina Web
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
Indirizzo Web
Ασφαλή ιστοσελίδα
Sito web sicuro
Πρόγραμμα περιήγησης
Browser
Μηχανή αναζήτησης
Motore di ricerca
Ασφαλής διακομιστής
Server sicuro