Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 102 Απασχόληση: Ψάχνω για εργασία

Λεξιλόγιο

Έχετε μια άδεια εργασίας;
Hai il permesso di lavoro?
Έχω άδεια εργασίας
Ho il permesso di lavoro
Δεν έχω άδεια εργασίας
Non ho il permesso di lavoro
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
Quando puoi cominciare?
Θα σας πληρώνω εβδομαδιαία
Pago alla settimana
Ανά μήνα
Al mese
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
Presentati alle otto del mattino
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
Il lavoro finisce alle quattro e mezza del pomeriggio
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
Sabato e domenica sono liberi
Θα φοράτε στολή
Devi indossare un’uniforme
Έτσι το κάνετε
Si fa così