Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 102 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 102. Απασχόληση: Ψάχνω για εργασία

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Hai il permesso di lavoro?
Έχετε μια άδεια εργασίας;
Ho il permesso di lavoro
Έχω άδεια εργασίας
Non ho il permesso di lavoro
Δεν έχω άδεια εργασίας
Quando puoi cominciare?
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
Pago alla settimana
Θα σας πληρώνω εβδομαδιαία
Al mese
Ανά μήνα
Presentati alle otto del mattino
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
Il lavoro finisce alle quattro e mezza del pomeriggio
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
Sabato e domenica sono liberi
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
Devi indossare un’uniforme
Θα φοράτε στολή
Si fa così
Έτσι το κάνετε