Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 101 Απασχόληση: Αίτηση για εργασία

Λεξιλόγιο

Ψάχνω για δουλειά
Cerco lavoro
Μπορώ να δω το βιογραφικό σας;
Hai un curriculum vitae?
Ορίστε το βιογραφικό μου
Ecco il mio curriculum vitae
Μπορώ να επικοινωνήσω με άτομα για συστάσεις;
Ci sono referenze che posso contattare?
Ορίστε οι συστάσεις μου
Ecco l’elenco delle mie referenze
Πόση εμπειρία έχετε;
Qual è la tua esperienza?
Πόσο καιρό έχετε εργαστεί σε αυτόν τον τομέα;
Da quanto lavori in questo campo?
3 χρόνια
Tre anni
Είμαι απόφοιτος λυκείου
Ho finito le superiori
Είμαι απόφοιτος κολεγίου
Ho finito l’università
Ψάχνω για εργασία μερικής απασχόλησης
Cerco un lavoro part time
Θα ήθελα να εργαστώ σε εργασία πλήρους απασχόλησης
Vorrei un lavoro a tempo pieno
Παρέχετε ασφάλιση υγείας;
Offrite l’assicurazione medica?
Ναι, μετά από έξι μήνες εργασίας εδώ
Sì, dopo sei mesi di impiego