Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 101 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 101. Απασχόληση: Αίτηση για εργασία

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Cerco lavoro
Ψάχνω για δουλειά
Hai un curriculum vitae?
Μπορώ να δω το βιογραφικό σας;
Ecco il mio curriculum vitae
Ορίστε το βιογραφικό μου
Ci sono referenze che posso contattare?
Μπορώ να επικοινωνήσω με άτομα για συστάσεις;
Ecco l’elenco delle mie referenze
Ορίστε οι συστάσεις μου
Qual è la tua esperienza?
Πόση εμπειρία έχετε;
Da quanto lavori in questo campo?
Πόσο καιρό έχετε εργαστεί σε αυτόν τον τομέα;
Tre anni
3 χρόνια
Ho finito le superiori
Είμαι απόφοιτος λυκείου
Ho finito l’università
Είμαι απόφοιτος κολεγίου
Cerco un lavoro part time
Ψάχνω για εργασία μερικής απασχόλησης
Vorrei un lavoro a tempo pieno
Θα ήθελα να εργαστώ σε εργασία πλήρους απασχόλησης
Offrite l’assicurazione medica?
Παρέχετε ασφάλιση υγείας;
Sì, dopo sei mesi di impiego
Ναι, μετά από έξι μήνες εργασίας εδώ