Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 99 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 99. Γραφείο: Γραφείο

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Mi serve una cucitrice
Ψάχνω για ένα συρραπτικό
Puntina da disegno
Πινέζα
Matita
Μολύβι
Libro
Βιβλίο
Carta
Χαρτί
Quaderno
Σημειωματάριο
Diapositive
Διαφάνειες
Calendario
Ημερολόγιο
Nastro
Ταινία
Mi serve una mappa
Πρέπει να βρω ένα χάρτη