Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 92 Διακοπές: Στην χώρα

Λεξιλόγιο

Εντός χώρας
In campagna
Πεδίο
Campo
Σιταποθήκη
Stalla
Αγρόκτημα
Fattoria
Αγρότης
Contadino
Τρακτέρ
Trattore
Ο ουρανός είναι όμορφος
Il cielo è bellissimo
Υπάρχουν τόσα πολλά αστέρια
Ci sono tantissime stelle
Έχει πανσέληνο
C’è la luna piena
Αγαπώ τον ήλιο
Mi piace il sole