Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 92 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 92. Διακοπές: Στην χώρα

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

In campagna
Εντός χώρας
Campo
Πεδίο
Stalla
Σιταποθήκη
Fattoria
Αγρόκτημα
Contadino
Αγρότης
Trattore
Τρακτέρ
Il cielo è bellissimo
Ο ουρανός είναι όμορφος
Ci sono tantissime stelle
Υπάρχουν τόσα πολλά αστέρια
C’è la luna piena
Έχει πανσέληνο
Mi piace il sole
Αγαπώ τον ήλιο