Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 89 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 89. Διακοπές: Κατοικίδια ζώα

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Animali
Ζώα
Hai un cane?
Έχετε σκυλί;
Sono allergico ai gatti
Είμαι αλλεργικός στις γάτες
Ho un uccello
Έχω ένα πουλί
Coniglio
Κουνέλι
Gallina
Κότα
Gallo
Πετεινός
Cavallo
Άλογο
Mi piacciono i cavalli
Μου αρέσουν τα άλογα
Pollo
Κοτόπουλο
Maiale
Χοίρος