Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 69 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 69. Τρόφιμα: Παντοπωλείο

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Negozio di alimentari
Παντοπωλείο
Il negozio di alimentari è aperto
Το παντοπωλείο είναι ανοικτό
Carrello
Καλάθι αγορών
Cestino
Καλάθι
Hai del riso?
Έχετε ρύζι;
Comprare
Αγορά
Pagare
Πληρωμή
In quale corsia?
Σε ποιο διάδρομο;
Macelleria
Κρεοπωλείο
Panificio
Φούρνος
Dov’è l’acqua?
Πού είναι το νερό;
Cucinare
Μαγειρεύω
Mangiare in famiglia
Έχετε δείπνο με την οικογένεια
Ho fame
Είμαι πεινασμένος
Preparare la tavola
Φτιάχνω το τραπέζι