Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 68 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 68. Εστιατόριο: Πληρωμή

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Mangiare
Φάε
Bere
Πιες
Puoi chiamare il direttore?
Μπορώ να μιλήσω με τον υπεύθυνο;
Cos’è questo?
Τι είναι αυτό;
Conto
Λογαριασμός
Mancia
Φιλοδώρημα
Posso pagare con la carta di credito?
Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα;
Il conto, per favore
Το λογαριασμό, παρακαλώ
Hai un’altra carta di credito?
Έχετε άλλη πιστωτική κάρτα;
Mi serve lo scontrino
Χρειάζομαι απόδειξη
Dov’è il bagno?
Πού είναι η τουαλέτα;
Uscita
Έξοδος
Entrata
Είσοδος
Grazie, il servizio è stato ottimo
Σας ευχαριστώ για την καλή εξυπηρέτηση