Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 50 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 50. Ξενοδοχείο: Εκφράσεις έκτακτης ανάγκης

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Guardare
Κοιτάξτε
Ascoltare
Ακούω
Attento
Προσέχω
Incendio
Φωτιά
Esci subito
Φύγε από εδώ
Aiuto
Βοήθεια
Aiuto
Βοηθήστε με
Presto
Βιασύνη
Fermo
Σταματήστε
Polizia
Αστυνομία
È un’emergenza
Πρόκειται για μια έκτακτη ανάγκη