Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 35 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 35. Opposites: Παλιά / νέα

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Vecchio
Παλαιός
Nuovo
Νέος
Ruvido
Τραχύς
Liscio
Ομαλή
Spesso
Χοντρό
Sottile
Λεπτός
Freddo
Κρύο (καιρικές συνθήκες)
Caldo
Ζέστη (καιρικές συνθήκες)
Tutti
Όλα
Nessuno
Κανένας
Prima
Προτού
Dopo
Μετά