Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 35 Opposites: Παλιά / νέα

Λεξιλόγιο

Παλαιός
Vecchio
Νέος
Nuovo
Τραχύς
Ruvido
Ομαλή
Liscio
Χοντρό
Spesso
Λεπτός
Sottile
Κρύο (καιρικές συνθήκες)
Freddo
Ζέστη (καιρικές συνθήκες)
Caldo
Όλα
Tutti
Κανένας
Nessuno
Προτού
Prima
Μετά
Dopo

Περισσότερα μαθήματα Ιταλικών