Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 34 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 34. Opposites: Περισσότερα / λιγότερο

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Più
Περισσότερο
Meno
Μείον
Giusto
Διορθώστε
Sbagliato
Ανακριβής
Felice
Ευτυχισμένος
Triste
Λυπημένος
Pulito
Καθαρίζω
Sporco
Βρώμικος
Vivo
Ζωντανός
Morto
Νεκρός
Tardi
Αργά
Presto
Νωρίς