Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 33 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 33. Opposites: Αργή / γρήγορη

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Lento
Αργά
Veloce
Γρήγορα
Vuoto
Αδειάστε
Pieno
Γεμάτος
Bello
Όμορφος
Brutto
Άσχημος
Rumoroso
Θορυβώδης
Silenzioso
Ήσυχα
Forte
Ισχυρός
Debole
Αδύνατος
Verità
Αλήθεια
Bugia
Ψέμα
Duro
Σκληρά
Morbido
Μαλακός