Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 33 Opposites: Αργή / γρήγορη

Λεξιλόγιο

Αργά
Lento
Γρήγορα
Veloce
Αδειάστε
Vuoto
Γεμάτος
Pieno
Όμορφος
Bello
Άσχημος
Brutto
Θορυβώδης
Rumoroso
Ήσυχα
Silenzioso
Ισχυρός
Forte
Αδύνατος
Debole
Αλήθεια
Verità
Ψέμα
Bugia
Σκληρά
Duro
Μαλακός
Morbido

Περισσότερα μαθήματα Ιταλικών