Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 32 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 32. Opposites: Κρύο / ζεστό

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Freddo
Κρύο
Caldo
Καυτό
Chiaro
Φως
Scuro
Σκοτάδι
Cattivo
Κακός
Buono
Καλός
Da solo
Μόνος
Insieme
Μαζί
Bagnato
Υγρός
Asciutto
Στεγνώστε
Con
Με
Senza
Χωρίς