Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 31 Opposites: Εύκολη / δύσκολη

Λεξιλόγιο

Εύκολος
Facile
Δύσκολος
Difficile
Ίδιο
Identico
Διαφορετικός
Diverso
Τραβήξτε
Tirare
Σπρώξτε
Spingere
Λίγοι
Pochi
Πολλά
Molti
Μακρύς
Lungo
Μικρός
Corto
Τίποτα
Niente
Κάτι
Qualcosa