Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 30 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 30. Opposites: Μεγάλο / μικρό

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Grande
Μεγάλος
Piccolo
Μικρός
Alto
Ψηλός
Basso
Κοντός
Giovane
Νέος
Vecchio
Γέρος
Magro
Κοκαλιάρης
Grasso
Χοντρός
Su
Πάνω
Giù
Κάτω
Domanda
Ερώτηση
Risposta
Απάντηση