Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 28 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 28. Ώρα: Ραντεβού

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Che giorno?
Τι μέρα;
Che mese?
Τι μήνα;
Quando?
Πότε;
Quand’è il tuo appuntamento?
Πότε είναι το ραντεβού σας;
Svegliami alle otto
Ξύπνα με στις 8
Possiamo parlarne domani?
Μπορούμε να μιλήσουμε γι 'αυτό αύριο;
Dopo
Κατόπιν
Sempre
Πάντοτε
Prima
Προτού
Presto
Νωρίς
Più tardi
Αργότερα
Molte volte
Πολλές φορές
Mai
Ποτέ
Ora
Τώρα
Una volta
Μια φορά
A volte
Μερικές φορές
Presto
Σύντομα