Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 26 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 26. Ώρα: Τι μέρα είναι;

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Duemila undici
2011
Duemila dodici
2012
Duemila tredici
2013
Duemila quattordici
2014
Duemila quindici
2015
Duemila sedici
2016
Duemila diciassette
2017
Duemila diciotto
2018
Duemila diciannove
2019
Che giorno è oggi?
Τι μέρα είναι σήμερα;
Oggi è il ventuno novembre duemila tredici
Σήμερα είναι 21 Νοεμβρίου 2013
La settimana scorsa
Την περασμένη εβδομάδα
Il mese scorso
Τον περασμένο μήνα
La settimana prossima
Την επόμενη εβδομάδα
Il mese prossimo
Τον επόμενο μήνα
L’anno prossimo
Τον επόμενο χρόνο
Stanotte
Απόψε
Ieri notte
Χθες το βράδυ
Domani mattina
Αύριο το πρωί
Due giorni fa
Προχθές
Dopodomani
Μεθαύριο
Fine settimana
Σαββατοκύριακο